Stipendijní program pro školní rok 2023/2024

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., vypisuje stipendijní program pro studenty středních zdravotnických škol Pardubického kraje na školní rok 2023/2024.

Žádost o stipendium mohou podat studenti oboru praktická sestra, kteří mají v době podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti a uzavřený druhý ročník.

Podmínkou pro získání stipendia je podání žádosti o poskytnutí stipendia, uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia se závazkem uzavření budoucí pracovní smlouvy s Nemocnicí Pardubického kraje, a. s., a to na dobu alespoň jednonásobku školních ročníků, ve kterých pobírali studenti stipendium.

Každý student splňující podmínky stipendijního programu může podat pouze jednu žádost. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Odbor vzdělávání, Kyjevská 44, 532 03, Pardubice.

Žádosti o stipendium musí být doručeny včetně příloh nejpozději do 31. srpna 2023.


Kontaktními osobami pro stipendijní program jsou Bc. Iva Šebková, tel. +420 466 011 142, e-mail: iva.sebkova@nempk.cz a Lenka Abrahamová, tel. +420 466 011 148, e-mail: lenka.abrahamova@nempk.cz.


Fáze programu

Termín odevzdání žádostí studentů

31. 8. 2023

Výběr studentů a jejich oslovení

15. 9. 2023

Komplet smlouvy včetně potvrzení studia

30. 9. 2023

Vyplacení měsíční částky stipendia

15. 10. 2023