Stipendijní program pro akademický rok 2021/2022

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., vypisuje stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů pro akademický/školní rok 2021/2022.

Žádost o stipendium mohou podat studenti v níže uvedených oborech, kteří mají v době podání žádosti splněny všechny studijní povinnosti a uzavřený předchozí ročník:

  • všeobecná sestra
  • porodní asistentka
  • radiologický asistent
  • zdravotnický záchranář
  • fyzioterapeut
  • ergoterapeut
  • všeobecné lékařství
  • nově si mohou o stipendium požádat také studentky oboru dětská sestra, farmaceutický asistent a ortoptista (po ukončeném 1. ročníku studia)

Podmínkou pro získání stipendia je podání žádosti o poskytnutí stipendia, uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia se závazkem uzavření budoucí pracovní smlouvy s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., a to na dobu alespoň jednonásobku akademických ročníků, ve kterých pobírali studenti stipendium.

Každý student splňující podmínky stipendijního programu může podat pouze jednu žádost. Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena v obálce s viditelným označením „Stipendium“ na adresu Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Odbor vzdělávání, Kyjevská 44, 532 03, Pardubice.

Žádosti o stipendium musí být doručeny včetně příloh nejpozději do 30. září 2021.


Kontaktní osobou pro stipendijní program je Bc. Eva Veselá, DiS., tel. +420 466 011 148, e-mail: eva.vesela@nempk.cz


Fáze programu
Schválení představenstvem NPK 1. 6. 2021
Uveřejnění na stránkách nemocnice 2. 6. 2021
Rozesláno na ředitele a náměstkyně nemocnic 2. 6. 2021
Odesláno na školy v písemné podobě (emailem) 3. 6. 2021
Uveřejnění v informacích NPK 3. 6. 2021
Termín odevzdání žádostí studentů 30. 9. 2021
Výběr studentů a jejich oslovení 15. 10. 2021
Komplet smlouvy včetně potvrzení studia 31. 10. 2021
Vyplacení měsíční částky stipendia 15. 11. 2021