Specializační stáže

Nemocnice Pardubického kraje nabízí zájemcům stáže ke specializačnímu vzdělávání na akreditovaných pracovištích.

  • Zájemce o stáž odevzdá vyplněný formulář k zabezpečení stáže (ke stažení níže) potvrzený a schválený vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště, s určeným školitelem a termínem stáže na úsek personálního ředitele v příslušné nemocnici NPK.
  • Formulář musí být předán minimálně 15 pracovních dnů před zahájením stáže jako podklad pro vypracování Dohody o zabezpečení odborné stáže.
  • Dohodu podepisuje pověřený zaměstnanec Nemocnice Pardubického kraje, zaměstnavatel stážisty a stážista.
  • V den nástupu na stáž si stážista vyzvedne formulář na úseku personálního ředitele a po proškolení v předpisech na oddělení vrátí podepsaný vedoucím pracovníkem oddělení zpět.
  • Stáž je zpoplatněna dle platného ceníku.
  • V případě soukromé stáže je nutné doložit k formuláři pojištění odpovědnosti za škodu (dohodu podepisuje pověřený zaměstnanec Nemocnice Pardubického kraje a stážista).

Pardubická nemocnice:

Oddělení vzdělávání Pardubické nemocnice

Bc. Eva Veselá, DiS.
Mgr. Alena Němečková, vedoucí oddělení vzdělávání
  • E-mail: alena.nemeckova@nempk.cz
  • Tel. +420 466 011 305

Chrudimská nemocnice:

NLZP:
Mgr. Gabriela Medunová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
lékaři a nezdravotnické profese:
Soňa Titěrová, sekretariát ředitele

Orlickoústecká nemocnice:

NLZP:
Mgr. Hana Maršíková, náměstkyně ošetřovatelské péče
lékaři a nezdravotnické profese:
Kateřina Cíhová

Litomyšlská nemocnice:

NLZP:
Bc. Jitka Tomanová
lékaři a nezdravotnické profese:
Dana Šípková

Svitavská nemocnice:

NLZP:
Mgr. Pavla Angelová, náměstkyně ošetřovatelské péče
lékaři a nezdravotnické profese:
Ludmila Hromádková