Seznam akreditovaných oborů

Nemocnice Pardubického kraje nabízí stáže ve specializačním vzdělávání lékařů v těchto základních kmenech a specializovaném výcviku dle zákona 95/2004 v platném znění 67/2017. Využít můžete také vyhledávače seznamu akreditovaných pracovišť zde.


Vyhláška MZ ČR o vzdělávání v základních kmenech lékařů účinná od 15. 10. 2020:

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.

Celé znění vyhlášky naleznete níže v dokumentech ke stažení.


Pardubická nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Dermatovenerologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Interní
Neurologický
Oftalmologický
Ortopedický
Otorinolaryngologický
Patologický
Pediatrický
Psychiatrický
Radiologický
Urologický
Všeobecné praktické lékařství
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Chirurgie
Pneumologie a ftizeologie
Radiologie a zobrazovací metody
Urologie
Vnitřní lékařství
Cévní chirurgie
Lékařská mikrobiologie
Oftalmologie
Dětská chirurgie
Endokrinologie a diabetologie
Pediatrie
Geriatrie

 

Chrudimská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologický
Chirurgický
Interní
Neurologický
Pediatrický
Radiologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Radiologie a zobrazovací metody
Nukleární medicína
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Vnitřní lékařství

 

Orlickoústecká nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Interní
Neurologický
Otorinolaryngologický
Pediatrický
Radiologický
Urologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Radiologie a zobrazovací metody
Vnitřní lékařství
Gynekologie a porodnictví
Pediatrie

 

Litomyšlská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Chirurgický
Interní
Neurologický
Oftalmologický
Ortopedický
Radiologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Vnitřní lékařství

 

Svitavská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Otorinolaryngologický
Pediatrický
Psychiatrický
Radiologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Vnitřní lékařství
Pediatrie
Anesteziologie a intenzivní medicína
Gynekologie a porodnictví
Radiologie a zobrazovací metody