Seznam akreditovaných oborů

Nemocnice Pardubického kraje nabízí stáže ve specializačním vzdělávání lékařů v těchto základních kmenech a specializovaném výcviku dle zákona 95/2004 v platném znění 67/2017. Využít můžete také vyhledávače seznamu akreditovaných pracovišť zde.


Vyhláška MZ ČR o vzdělávání v základních kmenech lékařů účinná od 15. 10. 2020:

Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení ode dne 1. července 2017 do oboru specializačního vzdělávání absolvovali u poskytovatele zdravotních služeb, který byl ke dni 30. června 2017 akreditovaným zařízením akreditovaným podle vzdělávacích programů, platných přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 221/2018 Sb., a toto vzdělávání zajišťoval i po 30. červnu 2017 a nejpozději přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podal žádost o udělení akreditace podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., se považuje za povinnou odbornou praxi, která byla absolvována v zařízení akreditovaném podle vyhlášky č. 221/2018 Sb., nejdéle však do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení akreditace.

Celé znění vyhlášky naleznete níže v dokumentech ke stažení.


Existují dvě možnosti doložení praxe před kmenovou zkouškou:

  • podle vyhlášky č. 221/2018 Sb. je nutné dodat Rozhodnutí o uznání praxe na neakreditovaném pracovišti
  • nebo

  • podle vyhlášky č. 397/2020 Sb., která tuto dobu v přechodných ustanoveních při splnění daných podmínek překlenuje, je potřeba splnit podmínky dle platných úprav vzdělávacích programů a dodat tak, jak je uvedeno ve vyhlášce – například v anesteziologickém kmeni došlo ke změně doložení praxe, která se musí uvést (5x různá pracoviště po 14 týdnech); u dalších oborů jsou povinné počty výkonů (část Výkony, které má školenec provést v rámci povinné odborné praxe v oboru). Celou vyhlášku naleznete zde.

Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů gynekologie a porodnictví, infekční lékařství, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, neurologie a soudní lékařství. 

Informace týkající se úpravy vzdělávacího programu pediatrie.


Pardubická nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Dermatovenerologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Interní
Lékárenský
Neurologický
Oftalmologický
Ortopedický
Otorinolaryngologický
Patologický
Pediatrický
Psychiatrický
Radiologický
Urologický
Všeobecné praktické lékařství
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Anesteziologie a intenzivní medicína
Cévní chirurgie
Dermatovenerologie
Dětská chirurgie
Endokrinologie a diabetologie
Farmaceutická technologie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfúzní lékařství
Chirurgie
Infekční lékařství
Kardiologie
Klinická biochemie
Klinická farmacie
Lékařská mikrobiologie
Neurologie
Oftalmologie
ORL a chirurgie hlavy a krku
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Patologie
Pediatrie
Pneumologie a ftizeologie
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Soudní lékařství
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Akreditace pro nástavbový obor
Dětská otorinolaryngologie
Koloproktologie
Onkogynekologie
Pracovní lékařství
Urogynekologie
Úrazová chirurgie

 

Chrudimská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologický
Chirurgický
Interní
Neurologický
Pediatrický
Radiologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Anesteziologie a intenzivní medicína
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
Neurologie
Nukleární medicína
Pediatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Vnitřní lékařství

 

Orlickoústecká nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Interní
Neurologický
Otorinolaryngologický
Pediatrický
Radiologický
Urologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Anesteziologie a intenzivní medicína
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Chirurgie
Neurologie
ORL a chirurgie hlavy a krku
Pediatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Urologie
Vnitřní lékařství

 

Litomyšlská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Chirurgický
Interní
Neurologický
Oftalmologický
Ortopedický
Radiologický
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Hematologie a transfuzní lékařství
Chirurgie
Klinická biochemie
Lékařská mikrobiologie
Oftalmologie
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Vnitřní lékařství

 

Svitavská nemocnice

Akreditace pro základní kmeny
Anesteziologický
Gynekologicko-porodnický
Chirurgický
Otorinolaryngologický
Pediatrický
Psychiatrický
Radiologický
Vnitřní lékařství
Akreditace pro vlastní specializovaný výcvik
Anesteziologie a intenzivní medicína
Gastroenterologie
Gynekologie a porodnictví
Chirurgie
ORL a chirurgie hlavy a krku
Pediatrie
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Vnitřní lékařství
Akreditace pro nástavbový obor
Dětská endokrinologie a diabetologie