Nemocnice Pardubického kraje žádá Ministerstvo zdravotnictví České republiky o dotace v projektu rezidenčních míst zaměřeném na zajištění specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Rezidenčním místem je školící místo ve zdravotnickém zařízení, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu. Obory specializačního vzdělávání, počet míst a výši finanční podpory jednotlivých oborů stanovuje a vyhlašuje každoročně Ministerstvo zdravotnictví.

Výběrová řízení na rezidenční místa v lékařských i nelékařských oborech Nemocnice Pardubického kraje jsou zveřejňována dle platné legislativy nejdříve v červenci.