Pro praktické lékaře

Pravidla pro objednávání pacientů na stacionární odběrová místa

Indikující praktický lékař vyplní žádanku v systému NZIS. S žádankou v NZIS se může pacient zaregistrovat na některé z odběrových míst NPKRegistrace na odběrové místo je možná POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE FORMULÁŘE na webových stránkách nemocnice. Pacienty není možné objednávat telefonicky.

Pravidla pro objednávání mobilního odběrového týmu NPK

Odběry mobilním odběrovým týmem jsou určeny výhradně pro osoby imobilní, handicapované a pro pacienty v závažném stavu. Tato podmínka platí i pro hromadné odběry. 

Odběry je nutné objednávat minimálně den před dnem požadovaného odběru (vzhledem k tomu, že je plánována optimální trasa výjezdu vždy den předem, nelze akceptovat požadavky na výjezd v ten samý den).

Dny provozu mobilního týmu NPK jsou úterý–čtvrtek–neděle 7–19 hod. (dle personálních možností jsou odběry prováděny i v pátek ve stejném čase).

Odběr lze objednat na centrálním dispečinku ZDS NPK. Odběry objednává pracovník KHS nebo indikující praktický lékař (objednávky samotnými pacienty nebudou přijímány).

Zasílání laboratorních výsledků z pardubické laboratoře

NPK nabízí praktickým lékařům možnost zasílat výsledky vyšetření covid-19 elektronickou formou s využitím komunikačního šifrovaného softwaru MISE od firmy STAPRO nebo softwaru MEDIDATA od firmy COMPEK Medical Services. Těm praktickým lékařům, kteří již některý z těchto softwarů používají, stačí kontaktovat pana Martina Čejku (martin.cejka@nempk.cz) z ICT úseku NPK a předat mu certifikační kód. Ti praktičtí lékaři, kteří ani jeden z těchto systémů nepoužívají a chtějí předávat výsledky touto cestou, osloví nejprve dodavatele, tedy STAPRO nebo COMPEK a následně předají certifikační kód do NPK.

Poznámka: Zasílání výsledků prostřednictvím e-mailu bohužel není možné, NPK se jako provozovatel základních služeb státu řídí platným zákonem o kybernetické bezpečnosti a s ním souvisejících interních směrnic a předpisů, které řadí šifrovanou e-mailovou komunikaci mezi nebezpečné a nedůvěryhodné informační systémy a nástroje pro přenos informací. A to zvlášť v případě údajů spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivých údajů.