Absolvovali jste praxi v některé z našich nemocnic? Vyplňte nám TENTO DOTAZNÍK k hodnocení studentské praxe. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Děkujeme.


Nemocnice Pardubického kraje (NPK) umožňuje odborné praxe studentům středních škol, vysokých škol a univerzit.

1. Praxe pro studenty, se kterými NPK uzavřenou smlouvu o praxi studentů na dobu neurčitou:

  • studenti odevzdají vyplněný formulář k zabezpečení praxe (ke stanžení níže) potvrzený a schválený vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště / náměstkyní ošetřovatelské péče, s určeným školitelem a termínem praxe na úsek personálního ředitele / náměstkyni ošetřovatelské péče v příslušné nemocnici NPK
  • v den nástupu na praxi si studenti formulář vyzvednou na úseku personálního ředitele a po proškolení v předpisech na oddělení vrátí podepsaný vedoucím pracovníkem oddělení zpět

2. Praxe pro studenty, se kterými nemá NPK uzavřenou smlouvu o praxi studentů na dobu neurčitou

  • studenti odevzdají vyplněný formulář k zabezpečení praxe (ke stažení níže) potvrzený a schválený vedoucím pracovníkem příslušného pracoviště / náměstkyní ošetřovatelské péče, s určeným školitelem a termínem praxe na úsek personálního ředitele/náměstkyni ošetřovatelské péče v příslušné nemocnici NPK
  • formulář musí být předán minimálně 15 pracovních dnů před zahájením praxe jako podklad pro vypracování „Dohody o zabezpečení odborné praxe“
  • dohodu podepisuje pověřený zaměstnanec NPK a školy
  • v den nástupu na praxi si studenti formulář vyzvednou na úseku personálního ředitele a po proškolení v předpisech na oddělení vrátí podepsaný vedoucím pracovníkem oddělení zpět

Studenti jsou po vykonání praxe povinni odevzdat výkaz (možné zaslat i elektronicky) na oddělení vzdělávání. Formulář Výkaz studenta je ke stažení níže.

 

Kontakty pro praxe studentů

Pardubická nemocnice:

Oddělení vzdělávání Pardubické nemocnice

Lenka Abrahamová

Chrudimská nemocnice:

NLZP:
Mgr. Gabriela Medunová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
medici a nezdravotnické VŠ obory:
Soňa Titěrová, sekretariát ředitele

Orlickoústecká nemocnice:

NLZP:
Mgr. Hana Maršíková, náměstkyně ošetřovatelské péče
medici a nezdravotnické VŠ obory:
Ing. Věra Marková

Litomyšlská nemocnice:

NLZP:
Bc. Jitka Tomanová
medici a nezdravotnické VŠ obory:
Dana Šípková

Svitavská nemocnice:

NLZP:
Mgr. Pavla Angelová, náměstkyně ošetřovatelské péče
medici a nezdravotnické VŠ obory:
Ludmila Hromádková

 

Praxe formou stínování

Praxe formou stínováni umožňuje sledovat mentora při práci – jeho metody a postupy, které si může student vyzkoušet v praxi. Nejde jen o teoretické seznámení s prací, ale také o reálnou ukázku práce s pacienty. Mentora si student vybere dle seznamu přiloženého níže v dokumentech se stažení a následně jej kopíruje v docházce podle rozpisu směn. Informace podá studijní oddělení nebo kontaktní osoba nemocnice.

Dokumenty ke stažení