Pohotovost v Ústí nad Orlicí

Pohotovost

Lékařská pohotovostní služba je určena pro případy náhlé změny zdravotního stavu či zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, registrujícího zubního lékaře či ambulantního speciality.

Lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

Lékařská pohotovostní služba dále není určena pro poskytování péče při stavech, které:

 • bezprostředně ohrožují život postiženého,
 • mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti,
 • způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny,
 • působí náhlé utrpení a náhlou bolest,
 • působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho okolí.

V těchto případech je vhodné neprodleně aktivovat Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155, resp. mezinárodním čísle 112. Dostupnost této zdravotní služby je v ČR kompletní, včetně pokrytí území leteckou záchrannou službou.

Pokud se nemocný s výše uvedenými obtížemi nachází v areálu nemocnice, je ošetřen na urgentním příjmu příslušné kliniky či oddělení.

Linka pro odkladné stavy

Při Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje je zřízena Linka pro odkladné stavy.  Linku lze využít v případě neakutního stavu, tedy stavu, který nevyžaduje neodkladnou péči. Jako jsou například teploty, chřipka, zažívací potíže (zvracení, průjem), chronické bolesti aj. Na lince pro odkladné stavy pracují operátoři Záchranné služby, kteří stav vyhodnotí a doporučí řešení cestou praktického lékaře, LSPP, svépomocí nebo je stav vyhodnocen jako neodkladný s nutným transportem do nemocničního zařízení k dalšímu vyšetření. Linka pro odkladné stavy: 469 666 666 nebo 469 666 999

 

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé

Adresa: Orlickoústecká nemocnice, pavilon urgentního příjmu (U)
Telefon: 465 710 192
Ordinační/provozní doba:
Všední dny: 16.00–21.00
So, Ne, svátky: 9.00–18.00
 

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost

Adresa: Orlickoústecká nemocnice, ambulance dětského oddělení (E)
Telefon: 465 710 191
Ordinační/provozní doba:
So, Ne, svátky: 8.00–18.00
 

Lékárenská pohotovostní služba

Adresa: Orlickoústecká nemocnice, budova lékárny (L)
Telefon: 465 521 007
Provozní doba:
Po–Pá: 7.00–17.00
Ne, svátky: 
8.00–12.00
Mimo uvedené časy lze využít pohotovostní služby lékárny Pardubické nemocnice, která je v provozu ve všední dny od 16.00 do 22.00  a o víkendech a svátcích od 8.00 do 22.00.

Pohotovostní služba
Adresa: Pardubická nemocnice, budova č. 13 za hlavní vrátnicí
Telefon: 466 016 210/220
Provozní doba:
Po–Pá: 16.00–22.00
So, Ne, svátky: 
8.00–22.00 (12.00–13.00 polední přestávka)

Urgentní příjem

Urgentní příjem zajišťuje 24hodinovou péči a tvoří jej ambulantní část s vyšetřovnami chirurgie, interny, neurologie, ORL a urologie, dále také vyšetřovna lékařské pohotovostní služby (viz informace v sekci Pohotovost výše) a také nízkoprahový a vysokoprahový příjem. Druhý jmenovaný se využívá pro pacienty, které do nemocnice dopraví zdravotnická záchranná služba.

Komu je urgentní příjem určen?

 • pro pacienty transportované do nemocnice zdravotnickou záchrannou službou
 • pro pacienty s akutním (úrazovým nebo neúrazovým) zdravotním problémem
Urgentní příjem neslouží pro pacienty s dlouhodobými zdravotními obtížemi, které by měli řešit se svými praktickými lékaři či lékaři-speciality. Urgentní příjem rovněž není určen pacientům s doporučením (žádankou) k dalšímu vyšetření, ti vyhledají příslušnou odbornou ambulanci.

Jaký je postup u pacientů, kteří na urgentní příjem přijdou sami s akutním zdravotním problémem?

 1. Do prostoru urgentního příjmu pacient vstoupí z venkovního prostoru přímo do haly s čekárnou a centrální recepcí. Právě recepce je prvotním bodem kontaktu pacienta s urgentním příjem. Zde se pacient zaregistruje a personál mu poskytne potřebné informace. Při nejasnostech se na personál neváhejte obrátit. Na recepci se uskutečňuje tzv. zdravotnická triáž, tedy třídění pacientů dle závažnosti obtíží, při kterém je každému pacientovi určena ošetřovatelská priorita. Podle té je následně určeno místo ošetření.
 2. Délka čekání na ošetření je závislá na ošetřovatelské prioritě a aktuálním vytížení jednotlivých pracovišť. Pořadí ošetření se řídí závažností zdravotního stavu, nikoliv dobou příchodu pacientů. Při zhoršení obtíží, prosíme, informujte personál.
 3. Vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, může být pacient odeslán k dalšímu vyšetření, případně být hospitalizován na konkrétní oddělení v rámci nemocnice.

Jaká je struktura urgentního příjmu?

 • Ambulantní trakt
  • Zahrnuje tzv. nízkoprahový příjem sloužící pro pacienty s akutním zhoršením zdravotního stavu. K jejich diagnostice a ošetření jsou na urgentním příjmu vyšetřovny včetně radiodiagnostického pracoviště.
 • Vysokoprahový příjem
  • Slouží pro pacienty přivezené zdravotnickou záchrannou službou. Vysokoprahový příjem je tvořen halou s pěti expektačními, tedy „čekacími“ lůžky s moderními přístroji pro záchranu života, a jedním samostatným boxem s jedním lůžkem, místností crash room a dalším potřebným zázemím.

Co dalšího se v pavilonu U nachází?

 • Lůžková část ARO a JIP
  • Ve dvou nadzemních podlažích pavilonu U jsou umístěny lůžkové části ARO a JIP. Zde jsou ošetřováni pacienti v závažném stavu nebo s rizikem selhání životních funkcí. Lůžková část je napojena prostřednictvím spojovací chodby na budovou B s operačními sály.

Další informace o pavilonu urgentního příjmu Orlickoústecké nemocnice včetně videoprohlídky naleznete zde.