Odběry pro samoplátce

Cena za vyšetření (klient obdrží výsledek testu): 1736 Kč vč. DPH 

Cena za vyšetření a vystavení lékařského potvrzení v několika jazycích s výsledkem testu pro potřeby výjezdu do zahraničí: 2036 Kč vč. DPH
(Cena zahrnuje administrativní poplatek za vystavení lékařského potvrzení s výsledkem testu ve výši 300 Kč vč. DPH.)

Nemocnice Pardubického kraje nabízí zaměstnavatelům možnost uzavření rámcové smlouvy na zajištění odběrů pro jejich zaměstnance. V případě zájmu kontaktujte naše právní oddělení na e-mailu pravni@nempk.cz.

 

Odběrové místo Pardubice – budova č. 8 

Úhrada vyšetření: platební kartou bezkontaktně přímo na odběrovém místě. Při platbě bude vydáno potvrzení o zaplacení. 

Předání výsledků: 

1) elektronicky – v den odběru na covid-19 stačí na odběrovém místě nahlásit, že si přejete obdržet výsledek testu v elektronické podobě. Na e-mail, který na odběrovém místě sdělíte, bude zaslán odkaz pro stažení výsledků, případně i lékařského potvrzení. Do SMS zprávy na mobilní telefon vám bude zároveň odesláno heslo, které je zapotřebí přepsat do počítače před samotným stažením výsledků. 

2) osobně – u výdejového okénka v budově mikrobiologie (č. 26) po předložení platného dokladu totožnosti, a to nejdříve následující den po odběru v těchto časech:

  • pondělí–pátek: 14.00–15.00
  • sobota–neděle, svátky: 12.00–13.00

Později je možné výsledky vyzvednou i v dalších pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, o víkendech od 8.00 do 12.00 hodin (například pokud je den odběru úterý, výsledek lze vyzvednou nejdříve ve středu mezi 14. a 15. hodinou a následující všední dny mezi 8. a 15. hodinou).

Samoplátce si výsledky odběru vyzvedne po předložení platného dokladu totožnosti v papírové formě (předání výsledků třetí osobě je možné pouze na základě předložení plné moci od testované osoby). Po zaplacení administrativního poplatku naleznete v obálce kromě laboratorního výsledku také lékařské potvrzení v českém, anglickém a ukrajinském jazyce, s nímž lze vycestovat do zahraničí.

Odběrové místo Litomyšl – budova F (infekční diagnostika)

Úhrada vyšetření: výhradně bezhotovostně přiložením platební karty na platební terminál, který bude umístěn přímo na odběrovém místě. Samoplátce obdrží potvrzení o platbě z platebního terminálu ihned po uhrazení dané částky.

Předání výsledků:

1) elektronicky – v den odběru na covid-19 stačí na odběrovém místě nahlásit, že si přejete obdržet výsledek testu v elektronické podobě. Na e-mail, který na odběrovém místě sdělíte, bude zaslán odkaz pro stažení výsledků, případně i lékařského potvrzení. Do SMS zprávy na mobilní telefon vám bude zároveň odesláno heslo, které je zapotřebí přepsat do počítače před samotným stažením výsledků. 

2) osobně – na vrátnici Litomyšlské nemocnice, a to po předložení platného dokladu totožnosti v tomto čase:

  • pondělí–pátek po 15. hodině

Výsledky odběru si samoplátce po předložení platného dokladu totožnosti vyzvedne v papírové formě (předání výsledků třetí osobě je možné pouze na základě předložení plné moci od testované osoby). Po zaplacení administrativního poplatku naleznete v obálce kromě laboratorního výsledku také lékařské potvrzení v českém, anglickém a ukrajinském jazyce, s nímž lze vycestovat do zahraničí.

Prosíme pacinety přicházející na odběr, aby nadále dodržovali rozestupy min. 2 metry a byli vybaveni rouškou, případně jinou ochranou dýchacích cest.