Odběry pro indikované pacienty

Odběr vzorku, který je hrazený z veřejného zdravotního pojištění
  • Musí být indikován pověřeným lékařem a příchozí pacient musí být evidován v Národním zdravotnickém informačním systému (NZIS). V případě, že nebude v systému evidován, může být testován na vlastní náklady (více o samopláteckých odběrech zde).
  • Podle platné legislativy mohou indikovat praktičtí lékaři (všeobecní i pro děti a dorost), ambulantní specialisté v oboru pneumologie, krajská hygienická stanice a ošetřující lékaři zdravotnických zařízení. 
  • Lékař vystaví pacientovi žádanku v systému NZIS a na odběrovém místě ji pracovníci po ověření prostřednictvím rodného čísla vytisknou a spárují se vzorkem, který odešlou do laboratoře. 

Odběrová místa:

Pardubická nemocnice  – budova č. 8

Litomyšlská nemocnice – budova C (první budova vlevo za vrátnicí) a budova F (infekční diagnostika) – sledujte informace o přesném místě vašeho odběru v rezervačním formuláři

Chrudimská nemocnice – budova vedle vrátnice u hl. vstupu (budova bývalé zdravotnické záchranné služby)
Pacienty, kteří jedou na stacionární odběrové místo vozidlem prosíme, aby nevjížděli do areálu nemocnice, ale využili veřejné parkoviště u nemocnice.
Orlickoústecká nemocnice – vstup z ulice J. a J. Kovářů. Od 18. 1. 2021 je odběrové místo přemístěno do budovy C do prostor lékařské pohotovosti pro dospělé.

Pacienty, kteří jedou na stacionární odběrové místo vozidlem prosíme, aby nevjížděli do areálu nemocnice, ale využili veřejné parkoviště před nemocnicí.