Nemocnice Pardubického kraje se pravidelně účastní veletrhů pro studenty medicíny i nelékařských zdravotnických oborů. Potkat se s námi můžete na těchto akcích: 

Veletrh uplatnění v medicíně

Kde: Fakultní nemocnice Hradec Králové (budova č. 40)
Kdy: 6. 4. 2022

Veletrh bioanalytiky a farmacie

Kde: Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
Kdy: 6.–7. 4. 2022

11. Mezinárodní job days lékařství a zdraví v Bratislavě

Kde: Radisson Blu Cartlon Hotel, Bratislava
Kdy: 5.–7. 5. 2022