Kvalifikační sanitářské kurzy

Nemocnice Pardubického kraje má akreditaci Ministerstva zdravotnictví k pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář.

Termín

  • Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci nebude jarní termín kurzu vyhlášen.

Cena a informace k přihlášce a kurzu

  • Cena: 7 000 Kč (včetně 21% DPH)
  • Podmínkou pro přijetí do kurzu je proočkování proti virové hepatitidě typu B nebo zahájení očkování (stačí po domluvě při zahájení kurzu).
  • Přihlášku je možné zaslat, bude zaevidována do nadcházejícího kurzu.

Program

Zahájení

Teoretická výuka

Teoretická výuka bude probíhat v posluchárně Pardubické nemocnice (budova č. 13 u hlavní vrátnice, I. patro).

Praktická výuka

Lůžková oddělení a laboratorní komplex Pardubické nemocnice

Závěrečné zkoušky praktické a teoretické

Bližší informace