Kvalifikační sanitářské kurzy

Nemocnice Pardubického kraje má akreditaci Ministerstva zdravotnictví k pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu Sanitář.

Termín

  • září–prosinec
  • zahájení: 9. září 2021 v 10.00 hodin

Cena a informace k přihlášce a kurzu

  • Cena: 7 000 Kč (včetně 21% DPH)
  • Přihlášku zašlete do 20. srpna 2021 na e-mail alena.nemeckova@nempk.cz
  • Finanční úhradu kurzu proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 280123725, kód banky: 0300, variabilní symbol: 7435 a do poznámky pro příjemce uveďte příjmení účastníka.
  • Platbu proveďte po závazném odsouhlasení a potvrzení účasti. Bez zaplaceného organizačního poplatku (popřípadě dle osobní dohody jeho části) není možné do kurzu nastoupit.
  • Podmínkou pro přijetí do kurzu je proočkování proti virové hepatitidě typu B nebo zahájení očkování (stačí po domluvě při zahájení kurzu).
  • Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a absolventovi bude vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

Program

Zahájení:

9. září 2021 v 10.00 hodin v posluchárně Pardubické nemocnice (budova č. 13 u hlavní vrátnice, I. patro)

Teoretická výuka:

Teoretická výuka bude probíhat v posluchárně Pardubické nemocnice (budova č. 13 u hlavní vrátnice, I. patro).

Začátek vždy v 8.00 hodin.

čtvrtek 16. 9. 2021
čtvrtek 30. 9. 2021
čtvrtek 7. 10. 2021
čtvrtek 14. 10. 2021
čtvrtek 21. 10. 2021
čtvrtek 4. 11. 2021
čtvrtek 11. 11. 2021

Praktická výuka:

Praktická výuka probíhá na lůžkových oddělení a laboratorním komplexu Pardubické nemocnice.

15. 11.–19. 11. 2021
22. 11.–26. 11. 2021
29. 11.–3. 12. 2021

 Závěrečné zkoušky praktické a teoretické:
6. 12.–7. 12. 2021

 

Bližší informace