Historie Orlickoústecké nemocnice

Před vznikem nemocnice

O existenci nemocnice v Ústí nad Orlicí se poprvé dozvídáme na počátku 17. století, není však známo, kdy byla zmíněná nemocnice zrušena. Plány na výstavbu nemocnice pak vstupují do hry pravidelně v průběhu staletí, reálné obrysy vedoucí k dnešní nemocnici ale začínají získávat až v roce 1898. První světová válka však plány na výstavbu nemocnice odsunula a samospráva se k myšlence nemocnice vrátila znovu ve 20. letech 20. století. Ačkoli již byla vybudována kanalizace, silnice, přípojky vody a elektřiny a staveniště bylo připraveno, na zemském úřadě plány neschválili, a tak se ve 20. letech stavět nezačalo. Myšlenka výstavby nemocnice přišla znovu na řadu ve 30. letech. Dne 3. ledna 1936 došlo ke zvolení Komitétu pro stavbu nemocnice, který v počátcích řídil přípravné práce a obnovil dobrovolné sbírky od obyvatel i podnikatelů, tentokrát pod heslem Svépomocí k nemocnici. V červenci 1936 proběhla slavnost kladení základního kamene a první pacienti mohli do Orlickoústecké nemocnice vstoupit 1. 1. 1939, kdy byl slavnostně zahájen provoz.

Orlickoústecká nemocnice od počátku do 80. let

Oficiálně zkolaudována však byla stavba až 3. října 1939, první kolaudaci z 22. prosince 1938 úředníci neuznali. Zbudování nové nemocnice vyšlo na 9 milionů korun, nemocnice měla 150 chirurgických lůžek a 30 lůžek infekčních. V prvním roce bylo v nemocnici ošetřeno 2900 pacientů. Během války byly kromě krytu z důvodu velkého tlaku na kapacitu postaveny tři dřevěné objekty, ve kterých bylo umístěno 140 lůžek, a to interních, chirurgických a pro kostní TBC. V roce 1942 pak bylo v Orlickoústecké nemocnici založeno samostatné lůžkové ORL oddělení. Po válce vývoj nemocnice nabral na obrátkách. Jako první přišlo na řadu v roce 1948 založení samostatného gynekologického a porodnického oddělení. Infekční pavilon byl v roce 1949 přestaven na dětské oddělní. Zásadnější stavební akce pak přišla v roce 1959, kdy se začalo s výstavbou interního pavilonu. K jeho slavnostnímu otevření došlo v roce 1964. Měl kapacitu 100 lůžek a své prostory v něm našlo také nelůžkové oddělení RTG a biochemická laboratoř. Konec 60. let přinesl také začátky neurologického oddělení. To bylo založeno v roce 1967 a sídlilo v jenom z přestavěných dřevěných pavilónů vystavěných za války. Prostory zcela pochopitelně nebyly vyhovující. V roce 1980 se tak neurologie dočkala vlastního neurologického pavilonu. Ten měl 60 lůžek, zázemí pro pacienty i tělocvičnu s vybavením pro rehabilitaci.

Na počátku 70. let vzniklo v Orlickoústecké nemocnici první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, a to jako první oddělení tohoto typu v tehdejším Východočeském kraji. ARO sídlilo v provizorních prostorách v chirurgickém pavilonu, které měly být přestavěny, v souvislosti s výstavbou operačních sálů se však nakonec rozhodlo o výstavbě zcela nového oddělení, kam se ARO přestěhovalo v roce 1984. Provoz operačních sálů začal v roce 1988, ve stejném roce byla uvedena do provozu i centrální sterilizace.

Porevoluční období

90. léta znamenala další a výrazný rozvoj Orlickoústecké nemocnice. Hned na počátku desetiletí začala vznikat nová pracoviště a řada stávajících se stěhovala do lepších prostor. V roce 1990 se oddělila od klinické biochemie laboratoř hematologická a vzniklo nové hematologicko-transfúzní oddělení, které se na podzim téhož roku přestěhovalo do nové budovy a začalo s prvními odběry krve. Celkem bylo v roce 1990 odebráno 76 dárců. Do nové budovy se přestěhovalo i oddělení ORL a o rok později také porodnice, díky čemuž dostalo po letech dostatečný prostor i oddělení gynekologické. V roce 1992 bylo v suterénu interního pavilonu vybudováno oddělení klinické mikrobiologie, o dva roky později vznikla na neurologii neurologická jednotka intenzivní péče. Nelůžkové oddělení onkologie a radioterapie se přestěhovalo do dlouho rozestavěného onkologického pavilonu, kde v roce 1992 zahájilo činnost také pracoviště CT. V roce 1997 se do onkologického pavilonu přestěhovalo i oddělení klinické biochemie a diagnostiky, které doposud sídlilo ve sklepních prostorách interního pavilonu.

V roce 1995 byly postupně dokončovány práce na operačním traktu zahájené na konci 80. let. Začaly se tedy postupně otevírat nové operační sály, nové chirurgické oddělení, centrální sterilizace, dvě chirurgické ambulance a úrazový sálek. Ačkoli stabilní urologická lůžka byla vyčleněna v rámci chirurgického oddělení v roce 1989, roku 1996 vzniklo také samostatné urologické oddělení. Rok 1998 pak přinesl vybudování ústavní lékárny v areálu nemocnice, rok následující zahájení činnosti pracoviště digestivní endoskopie.

Nové tisíciletí

Do nového tisíciletí Orlickoústecká nemocnice vstoupila zahájením výstavby nového dětského oddělení, které bylo dokončeno v roce 2002. Ve stejném roce začala také proměna budovy chirurgického pavilonu, který se dočkal rekonstrukce jednotlivých pater a kde také vzniklo nové podlaží pro traumatologické oddělení. Zároveň došlo k propojení nynějších pavilonů A a B spojovací chodbou, čímž se ucelil trakt operačních oborů. V budově A přibylo patro pro lůžkové oddělení ARO a novou podobu dostaly také centrální sterilizace a porodnice. Jako jeden z projektů nového tisíciletí nelze nezmínit nově vystavěný pavilon H, který propojil všechna podlaží budovy neurologie a interního oddělení spojovací chodbou. Zkolaudován byl v roce 2013.

V roce 2003 začala nemocnice v Ústí nad Orlicí fungovat jako příspěvková organizace Pardubického kraje, v roce 2007 pak byla organizace převedena na akciovou společnost. V roce 2015 se Orlickoústecká nemocnice stala součástí akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje.