Antigenní testování pro veřejnost

REZERVACE TERMÍNU

Objednání v on-line v rezervačním systému je POVINNÉ pro každého zájemce, bez rezervace není možné test uskutečnit.

 • Pardubická nemocnice: Pro rezervaci využijte TENTO odkaz.
 • Litomyšlská nemocnice: Pro rezervaci využijte TENTO odkaz.
 • Orlickoústecká nemocnice: Pro rezervaci využijte TENTO odkaz.
 • Chrudimská nemocnice: Pro rezervaci využijte TENTO odkaz.
 • Svitavská nemocnice: Pro rezervaci využijte TENTO odkaz.

CO S SEBOU

 • doklad totožnosti

 • kartičku pojišťovny 

(prosíme, zkontrolujte si datum platnosti průkazu, v případě neplatnosti si nechte vystavit náhradní potvrzení, že jste pojištěncem)
 • vyplněný a podepsaný Formulář k provedení antigenního testu pro veřejnost 

(ke stažení ZDE nebo níže v dokumentech ke stažení)
Vyplnění formuláře je nutné především z důvodu aktuální přítomnosti či absence příznaků. Formulář je možné si vytisknout, vyplnit a přinést s sebou, nebo ho lze vyplnit na odběrovém místě (prosíme, přineste si vlastní propisku).

PODMÍNKY TESTOVÁNÍ

1/ Bezplatný antigenní test nelze provést osobám,

 • u kterých neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem,
 • kterým byl v posledních 3 dnech proveden antigenní nebo PCR test s negativním výsledkem.

Bezplatné antigenní testy hrazené z veřejného zdravotního pojištění je možné opakovat jednou za 3 dny, tzn. mezi oběma odběry musí proběhnout plné tři dní (např. pokud je den prvního odběru pondělí, na další test je možné jít až v pátek).

Detailní informace k antigennímu testování osob naleznete v mimořádném opatření MZČR

 

2/ Výsledek testování

Vyčkejte na místě na výsledek testu.

V případě negativního výsledku personál odběrového místa zadá výsledek do celorepublikového systému a vydá potvrzení o výsledku.

V případě pozitivního výsledku antigenního testu a zároveň při absenci příznaků nemoci covid-19 je na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví nutné bez prodlení provést ověřovací vyšetření PCR metodou. Přímo na odběrovém místě tedy bude proveden PCR test novým stěrem z nosohltanu. Informace o výsledku tohoto vyšetření vám bude zaslána prostřednictvím SMS na mobilní telefon do 48 hodin.

 

3/ Potvrzení pro vycestování

Pokud potřebujete oficiální dvojjazyčné potvrzení o výsledku antigenního testu  pro potřeby vycestování do zahraničí, jedná se o administrativní výkon, který je zpoplatněn podle ceníku NPK částkou 120 Kč

Odběrová místa disponují česko-anglickou verzí potvrzení.


UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÝCH MÍST

 • Pardubická nemocnice: budova č. 8 (vstup naproti žluté budově č. 10), (pozor – dopravní omezení u příjezdu k nemocnici)
 • Litomyšlská nemocnice: budova C (první budova vlevo za vrátnicí)
 • Svitavská nemocnice: přízemí budovy B (prostory ORL ambulance)
 • Chrudimská nemocnice: budova vedle vrátnice u hl. vstupu (budova bývalé zdravotnické záchranné služby)
 • Orlickoústecká nemocnice: vstup z ulice J. a J. Kovářů

SAMOPLÁTECKÝ ANTIGENNÍ TEST

V případě, že nespadáte do kategorie, které lze antigenní test provést zdarma, je na našich odběrových místech možné provedení i samopláteckého AG testu, a to na odběrových místech v Pardubické a Litomyšlské nemocnici. 

Cena tohoto testu je 350 Kč.


TESTOVÁNÍ ŘIDIČŮ NÁKLADNÍ DOPRAVY

Na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož předmětem je udělení výjimky řidičům nákladní dopravy v podobě testování bez předchozího objednání, jsou odběrová místa našich nemocnic v rámci své provozní doby těmto osobám připravena vyjít vstříc, nikoli však na úkor předem objednaných občanů a pouze s ohledem na aktuální situaci na odběrovém místě a dostupné kapacity. Řidiče prosíme, pokud je to možné, aby se v zájmu plynulého chodu odběrového místa na testy i nadále předem rezervovali. Zároveň prosíme, aby se neobjednaní řidiči prokazovali platným potvrzením zaměstnavatele (nikoli pouze příslušným řidičským oprávněním).

Pardubická nemocnice: Odběrové místo v Pardubické nemocnici vyhradilo pro řidiče nákladní dopravy časový prostor, a to každou neděli od 9.00 do 10.00 hodin a výjimečně také v pondělí 5. dubna od 9.00 do 10.00 hodin, kdy mohou přijít bez objednání.


 K testování na covid-19 jsme pro vás připravili několik nejčastěji kladených dotazů: OTÁZKY A ODPOVĚDI.